gamikaze.pl

gry, internet, komputery, multimedia

prawa autorskie w internecie
Internet

Prawa autorskie w internecie

Chyba każdy z nas już przynajmniej kilka razy życiu słyszał o czymś takim jak prawa autorskie. Czym więc one są? Jest to ogólnie rzecz ujmując ogół praw, które przysługują autorowi danego utworu, które upoważniają go do jego publikowania i czerpania z tego powodu korzyści majątkowych. A jak sprawa wygląda w przypadku praw autorskich w internecie? Jest to niewątpliwie temat, który ciągle budzi wątpliwości. A więc co można robić, a czego absolutnie nie, korzystając ze źródeł internetu?

Prawa autorskie – podział

Poznawszy już definicję praw autorskich, warto zagłębić się trochę dalej w tym temacie, aby niechcący nie popełnić w Internecie błędu, który będzie nas drogo kosztował. Prawa autorskie dzielą się na niemajątkowe oraz majątkowe. Te pierwsze, inaczej zwane także osobistymi są niezbywalne. Nie można ich w jakikolwiek sposób odsprzedać, zbyć się czy też jakoś przekazać innej osobie. Polegają one na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Drugie natomiast odnoszą się do korzyści majątkowych twórcy, a konkretniej jego zabezpieczenia. Osobą, która w pierwszej kolejności jest uprawniona do korzystania z nich i nimi rozporządzania jest oczywiście autor. Ten może je jednak przekazać osobom trzecim za wynagrodzeniem lub też bezpłatnie. Warto też dodać, że działają one jednie do 70 lat po śmierci autora.

Co dokładnie podlega prawom autorskim?

Prawom autorskim podlega każdy utwór, a więc w rozumieniu ustawy efekt twórczej działalności o indywidualnym charakterze. A więc jako przykłady można podać między innymi każdą grafikę, wpis na blogu, projekt architektoniczny czy też utwór muzyczny. Prawu temu nie podlegają za to dokumenty urzędowe, symbole państwowe oraz krótkie informacje prasowe.

Naruszenie praw autorskich

Prawa autorskie w Internecie są tak samo istotne jak wszystkie inne. Łatwo może się jednak zdarzyć, że prawa te zostaną naruszone, głównie ze względu na łatwość rozpowszechniania informacji w internecie. Sieć każdego dnia proponuje nam bogatą bazę danych, do których jednak warto podchodzić ostrożnie, ponieważ w łatwy w sposób możemy naruszyć czyjeś prawa autorskie i być obarczonymi konsekwencjami związanymi z tym. Nie należy więc bezmyślnie kopiować treści, które znajdujemy w internecie.

Dozwolony użytek

Jest jednak sytuacja, w której użytkownik ma prawo skorzystać z dóbr znalezionych w internecie. Dozwolony użytek publiczny daje możliwość skorzystania z treści bez zgody uprawnionego ze względu na interes publiczny. Krótko mówiąc samo pobranie danego utworu, który był już rozpowszechniony w internecie nie stanowi naruszenia prawa.